Anasayfa | İletişim | Site Haritası | Arama
  
   
 

Neden Palyatif Bakım ?

Palyatif bakım tıbbın diğer alanları içinde hızlı bir şekilde yer alamaya başlayan ve gelişimini devam ettiren bir disiplindir. Aslında bu özelliği ile Acil Tıbba benzemekte ve her ikisinin de önemi 1980'lerden sonra daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Günümüzde palyatif tedavi yaklaşımları ülkelerin gelişmişlik oranları ile artmaktadır. Palayatif yaklaşımlar yaşlanan nüfus artışı ile kaçınılmaz hale gelerek tıbbı uygulamalar arasında yerini almaktadır. Ülkemizin de onayladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtildiği gibi ''Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır'' ilkesi doğrultusunda palyatif bakımın önemi daha iyi anlaşılmış olacaktır. Palyatif  bakım hizmeti, sadece tek bir kliniğin katılımı veya bu durumu üstlenmesi ile mümkün olmayacaktır. Ancak multidisipliner  bir yaklaşımla palyatif bakım yapılabileceği  benimsenmiştir. Palyatif hastaların çoğunluğunu kanser hastaları oluştursa da hasta dağılımı sadece bunlarla sınırlı değildir. Kanser, HIV/AIDS, motor nöron hastalıkları, muskuler distrofi, multiple skleroz ve son evre demans  gibi hastalar da bu bakım içine dahil edilmektedir. Gerek palyatif  hastaların dağılımı, gerekse bu hastalıkların komplikasyonları açısından hem multidisipliner  hem de interdisipliner  yaklaşımla sorunların üstesinden gelebilmek mümkün olacaktır.

Palyatif bakımda ölüm beklenen bir sondur. Fakat palyatif bir hastanın durumunun kötüleşmesi ile ilk gidilen yerin acil servisler olmaktadır.  Yapılacak erken müdaheleler hastanın geri kalan ömrünün hayat kalitesini pozitif yönde etkileyeceği de kaçınılmazdır. Acil serviste palyatif bakımla ilgili çalışmalar kısıtlı ancak umut vericidir. Ülkemizde modern tıbbın gelişimi doğrultusunda acil servislerde göğüs ağrısı ünitesi, travma odası  gibi uygulamalar yürürlüğe girmiş durumdadır. Acil servislerde bunlara ilaveten küçük palyatif odaları dizayn edilerek bu hastaların konforu artırılabilinir. Birçoğu bir başkasına bağımlı bir şekilde hayatını sürdüren palyatif hastaların acil bakım ve semptomatik tedavi almaları gereken durumlarda acil servislerde önceden tasarlanmış ergonomik ve ihtiyaçları kolaylaştıracak ayrı odalarda  tedavi ve bakım almaları sağlanmalıdır. Bu hastaların değerlendirilmesi ve tedaviye yanıtları diğer hasta guruplarından daha uzun sürebileceği de göz önünde bulundurularak diğer acil servis hastalarından izole takip edilmesi bakım kalitesi ve hasta refahını artıracaktır. Palyatif hastaların acil servislere en sık başvuru sebebleri; ağrı krizi, spinal kord kompresyonu, hemoraji, vena kava süperior sendromun, hiperkalemi, hava yolu tıkanıklığı, nöbet gibi durumlardır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ''Palyatif Bakım Eğitim'' konulu 11.12.2013 tarih ve 65470 sayılı yazısına göre doktorlar için tıp fakültesi eğitimi esnasında, hemşireler için ise hizmet içi eğitimler şeklinde planlamaların yapılması ve bu eğitimlere yer verilmesinin uygun olacağı görüşüne yer verilmektedir. Bu doğrultuda hem eğitim bazında hem de hasta bazında palyatif bakım artık tıp alanın da  yerini almaya başlamıştır.

Palyatif Bakım Ekibinin Görev Alanı

 1. Acil servislerde palyatif hastaların bakılabileceği yerler dizayn etmek
 2. Palyatif eğitiminde hem tıp fakülteleri öğrencilerine hem de hemşirelik öğrencilerine ders müfredatın hazırlanmasında öncülük etmek
 3. Palyatif bakımdaki tıbbi gelişmeleri takip ederek güncel bilgileri acil servis hekimleri ile paylaşmak.

BAŞKAN:            Doç Dr. Murat AYAN (Acil Tıp AD)

SEKRETERYA:  Yrd. Doç Dr. Serhat KARAMAN (Acil Tıp AD)

ÜYELER:

 Doç Dr. İsmail OKAN (Cerrahi Onkoloji)

Yrd. Doç Dr. Mehmet ESEN (Acil Tıp AD)

Yrd. Doç Dr. Halil Kaya (Acil Tıp AD)

Uzm. Dr. Ferudun Koyuncu (Acil Tıp AD)

Doç. Dr. Murat AYAN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Acil Tıp A.D Başkanı

ETKİNLİKLER
 • 6th International Emergency & Cardiac Care Symposium
 • Geriatrik Aciller Sempozyumu
 • Temel USG Kursu İ S T A N B U L
 • Acil Servis'te Kışı Yönetmek Sempozyumu
 • 16. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 7.Intercontinental Emergency Medicine ve 7. International Critical Care Congress
 • ATUDER Yeterlilik Kurulu Birinci Pratik Sınavı
 • Toksikoloji Kursu K A P A T O K S - 3 Ankara
 • Temel USG Kursu Ankara
 • MENATOX 2020 İstanbul
 • Hukukta Tıbba Dair Herşey
 • Dinamik Acil Tıp Eğitimi EMDATE 4 Gaziantep
 • Basic Point of Care Ultrasound Course Jordan
 • 2nd international Point Of Care Ultra Sound Course SonoTurkey
 • R E B O A  Kursu
 • 24. Acil Tıp Güz Sempozyumu Aydın
 • 5. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Kongresi
YAZARLAR                      [Tüm Yazılar...]
AYIN MAKALESİ        [Tüm Makaleler...]
Ayhan Aköz, Kenan Ahmet Türkdoğan, Nesibe Kahraman Çetin, Selen Kum, Ali Duman, Mevlüt Türe, Ahmet Ender Demirkıran
Predicting critical duration and reversibility of damage in acute mesenteric ischemia: An experimental study
İLETİŞİM

Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19
06550 / Çankaya / ANKARA / TURKEY
info@atuder.org.tr

Tel: +90 312 4261214
Faks: +90 312 4261244

DERNEĞİMİZ

Derneğin Kurucuları
Derneğin Amaçları
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Acil Tıp Asistan Meclisi

KURSLAR

USG Kursu
İKYD Kursu
EKG

YAYINLARIMIZ

Eurasian Journal of Emergency Medicine (EAJEM)
Journal of Emergency Medicine Case Reports

ÜYELİK

Üyelik Koşulları
Üyelik Formu

 
 
 
 LookUs & Online Makale