Anasayfa | İletişim | Site Haritası | Arama
  
   
 
Ana Sayfa : Mevzuatlar : Yönetmelikler

Yönetmelikler

Dosya Adı 
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 14.05.2018 tarihli
Belge Türü: Yönetmelikler
Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı (TUKMOS)
Belge Türü: Yönetmelikler
Doçentlik Sınav Yönetmeliği 07 Şubat 2015/29260
Belge Türü: Yönetmelikler
Kongre ve Sempozyumlara Katılımla İlgili Bakanlık Genelgesi Eğitim Gideri 27.02.2008/16
Belge Türü: Yönetmelikler
Kongre ve Sempozyumlara Katılımla İlgili Bakanlık Genelgesi Eğitim Gideri Kongre 20.07.2004/97
Belge Türü: Yönetmelikler
Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması Genelge 2010/6
Belge Türü: Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisileri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımı 18 Şubat 2011/27850
Belge Türü: Yönetmelikler
T.C Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 26 Mart 2013/28599
Belge Türü: Yönetmelikler
T.C Sağlık Bakanlığı Personeline karşı işlenen şuçlar nedeniyle yapılacak hukuki yardım usul ve esasları 28 Nisan 2012/28277
Belge Türü: Yönetmelikler
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 26.04.2014/28983
Belge Türü: Yönetmelikler
Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Rotasyon Süreleri Karar 82
Belge Türü: Yönetmelikler
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Uygulamalarının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 16 Ekim 2009/27378
Belge Türü: Yönetmelikler
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046
Belge Türü: Yönetmelikler
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.05.2010/27591
Belge Türü: Yönetmelikler
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 15.11.1990/20696
Belge Türü: Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare Ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik
Belge Türü: Yönetmelikler
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği Tarihi:11.08.1973 R.G. Sayısı:14622
Belge Türü: Yönetmelikler
Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Belge Türü: Yönetmelikler
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği 26.03.2013/28599
Belge Türü: Yönetmelikler
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik 08.06.1988/19808
Belge Türü: Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
İlkyardım Yönetmeliği tarih: 22/05/2002 Sayı: 24762
Belge Türü: Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği 02.09.2003/25217
Belge Türü: Yönetmelikler
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.06.2011/25217
Belge Türü: Yönetmelikler
Hasta Hakları Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Özel Hastaneler Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (Son Değişiklerle Beraber)
Belge Türü: Yönetmelikler
Hemşirelik Kanununun 4 üncü Maddesine Dayanılarak hazırlanan Hemşirelik Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Atama ve Nakil Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik
Belge Türü: Yönetmelikler
Ambulans Hizmetleri Yonetmeligi
Belge Türü: Yönetmelikler
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik
Belge Türü: Yönetmelikler
Madde Bağımlılığı ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği
Belge Türü: Yönetmelikler
ETKİNLİKLER
 • Gastro Acilleri Kursu
 • Ortopedik Aciller Kursu
 • USG Kursu Kayseri
 • Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu
 • Ortopedik Aciller Kursu
 • ​57. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu ( İKYD ) ELAZIĞ
 • ATUDER Hasta Şikayeti Yönetimi Ve Medikolegal Konsültasyon Sempozyumu
 • Total Diz Protez Kursu
 • Total Kalça Protez Kursu
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu SBÜ Haydarpaşa EAH ( Modül 1 )
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu SBÜ Haydarpaşa EAH ( Modül 2 )
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu Bezmialem Vakıf Üniversitesi ( Modül 1 )
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu Şişli Hamidiye Etfal ( Modül 2 )
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu Şişli Hamidiye Etfal ( Modül 1 )
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu Bezmialem Vakıf Üniversitesi ( Modül 2 )
 • 3. Uluslararası ve 13. Akademik Geriatri Kongresi
 • 6th International Emergency & Cardiac Care Symposium
 • Futbolda Hekimin Rolü
 • 26. Acil Tıp Bahar Sempozyumu VAN
 • 27. Acil Tıp Güz Sempozyumu
YAZARLAR                      [Tüm Yazılar...]
AYIN MAKALESİ        [Tüm Makaleler...]
İLETİŞİM

Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19
06550 / Çankaya / ANKARA / TURKEY
info@atuder.org.tr

Tel: +90 312 4261214
Faks: +90 312 4261244

DERNEĞİMİZ

Derneğin Kurucuları
Derneğin Amaçları
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Acil Tıp Asistan Meclisi

KURSLAR

USG Kursu
İKYD Kursu
EKG

YAYINLARIMIZ

Eurasian Journal of Emergency Medicine (EAJEM)
Journal of Emergency Medicine Case Reports (JEMCR)
Eurasian Journal of Critical Care (Eurasian J Crit Care)
Eurasian Journal of Toxicology (Eurasian J Tox)

ÜYELİK

Üyelik Koşulları
Üyelik Formu

 
 
 
 LookUs & Online Makale