Anasayfa | İletişim | Site Haritası | Arama
  
   
 

Üyelik

DERNEĞE ÜYE OLMA

Acil Tıp Uzmanları Derneği’nin

 1. Asil Üye
 2. Fahri Üye olmak üzere iki türlü üyesi vardır

DERNEĞE ASİL ÜYE OLABİLMEK İÇİN

 1. Acil Tıp uzmanlık belgesine sahip olan hekimlerden Acil Tıp alanında fiilen çalışmış olmak ve Acil Tıp ile ilgili yeterli eserlere sahip olmak.
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak.
 3. 2908 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 16. Maddesine uygun olmak
 4. Derneğin amaçlarına ve faaliyetlerine uymayı kabul etmek
 5. En az iki dernek üyesinin yazılı referansını almak
 6. Giriş aidatını ödemiş olmak
 7. 2908 Sayılı dernekler kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen suçlardan herhangi biriyle mahkum olmamak. Bu madde hükümlerine uygun olmak
 8. 2 adet vesikalık fotoğraf
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 10. Asil üyelik formu doldurmak

Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak esaslara göre yapılır ve yine bu kurul tarafından karara bağlanır 

ASİL ÜYE: 2908 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 16. Maddesi gereğince, dernek yönetim kuruluna yazılı başvuru üzerine, makul bir süre içerisinde kendisine kabul edildiğine dair yazılı tebligat yapılan ve tüzük hükümlerinin tamamını benimseyen, giriş ve yıllık aidatlarını ödemeyi taaahüt eden, amaç, çalışma konu ve biçimleri doğrultusunda her türlü bilgi ve becerisini esirgemeyen, seçme ve seçilme ve kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde eşit bir şekilde hareket eden üyedir

Üyeliğe kabül için dernek aidatı olan 36,00TL'nin ödenmesi gerekir.

DERNEĞE FAHRİ ÜYE OLABİLMEK İÇİN

 1. Derneğe maddi ve manevi yönden her türlü katkıda bulunan (kendi isteği ile) Acil Tıp (İlk ve Acil yardım ) araştırma görevlileri
 2. Fahri üyelik için yönetim kurulu kararı gereklidir
 3. Fahri üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur. Dilek ve temenniler bölümünde konuşabilirler. Derneğin her türlü faaliyetine katılabilirler, faaliyetlerinde görev alabilirler
 4. Fahri üyeler asil üye olabilme şartlarını yerine getirdiğinde yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler.
 5. Fahri üyeler isteklerine bağlı olarak aidat ödeyebilirler. Bağışta bulunabilirler,
 6. Aidatını ödeyen fahri üyelere, asil üyelere gönderilen dernekle ilgili her türlü bilimsel eserler gönderilir, çalışmalara katılmaları söylenir
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. Fahri üyelik formu doldurmak

Acil Tıp Uzmanları Derneği yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları makul bir süre içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Acil Tıp Uzmanları Derneği üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıfı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyeler ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz .

ACİL TIP DERNEĞİ ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA VE ÇIKMA ŞARTLARI

 1. Dernek tüzüğüne aykırı veya amacına zarar verici hareket edenler 
 2. Kanunların veya dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybetme, istifa ile ayrılma 
 3. Aidatını tebliğe rağmen 30 (otuz) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler ,yönetim kurlu kararı ile asil üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.
ETKİNLİKLER
 • 16. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 7.Intercontinental Emergency Medicine ve 7. International Critical Care Congress
 • ATUDER Yeterlilik Kurulu Birinci Pratik Sınavı
 • Toksikoloji Kursu K A P A T O K S - 3 Ankara
 • Dahili Aciller Kursu ERZURUM
 • Klinik Simülasyon Kursu RİZE
 • 3. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri ERZURUM
 • Temel USG Kursu Ankara
 • MENATOX 2020 İstanbul
 • Hukukta Tıbba Dair Herşey
 • Dinamik Acil Tıp Eğitimi EMDATE 4 Gaziantep
 • Basic Point of Care Ultrasound Course Jordan
 • Basic Point of Care Ultrasound Course India
 • 2nd international Point Of Care Ultra Sound Course SonoTurkey
 • R E B O A  Kursu
 • 24. Acil Tıp Güz Sempozyumu Aydın
 • 25. Acil Tıp Güz Sempozyumu Siirt
 • Aile Hekimliği Günleri 2019
 • The Global Syrian Refugee Crisis
 • 5. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Kongresi
YAZARLAR                      [Tüm Yazılar...]
AYIN MAKALESİ        [Tüm Makaleler...]
Ayhan Aköz, Kenan Ahmet Türkdoğan, Nesibe Kahraman Çetin, Selen Kum, Ali Duman, Mevlüt Türe, Ahmet Ender Demirkıran
Predicting critical duration and reversibility of damage in acute mesenteric ischemia: An experimental study
İLETİŞİM

Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19
06550 / Çankaya / ANKARA / TURKEY
info@atuder.org.tr

Tel: +90 312 4261214
Faks: +90 312 4261244

DERNEĞİMİZ

Derneğin Kurucuları
Derneğin Amaçları
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Acil Tıp Asistan Meclisi

KURSLAR

USG Kursu
İKYD Kursu
EKG

YAYINLARIMIZ

Eurasian Journal of Emergency Medicine (EAJEM)
Journal of Emergency Medicine Case Reports

ÜYELİK

Üyelik Koşulları
Üyelik Formu

 
 
 
 LookUs & Online Makale