Anasayfa | İletişim | Site Haritası | Arama
  
   
 

Nörolojik Aciller

Prof. Dr. Ayhan AKÖZ  (Başkan)

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp ABD 

  

Prof. Dr. Behçet AL

, Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp ABD

Doç. Dr. Ali DUMAN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp ABD 

Doç. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU

Ankara Gülhane E.A.H Acil Kliniği

Doç. Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN

SBÜ Bağcılar E.A.H Acil Tıp Kliniği

Doç. Dr. Mücahit KAPÇI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp ABD

Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Eren ÇANAKÇI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp ABD 

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Osman KOÇAK

Atatürk Üniversitesi Acil Tıp ABD

Uzm. Dr. Çağaç YETİŞ

Rize Kaçkar Devlet Hastanesi Acil Servisi

 
Nörololik Aciller Çalışma Grubu

           Nörolojik aciller oldukça sık görülürler ve genellikle uzun ve kısa dönem sonuçları bakımından yıkıcıdırlar. Acil servislere başvuran hastaların yaklaşık %5'inin nörolojik semptomları vardır. En sık görülen semptomlar veya tanılar baş ağrısı, inme, nöbetler ve Santral Sinir Sistemi (SSS) enfeksiyonları olarak sayılabilir. Son yıllarda, nörolojik şikayetlerle hastaneye gelen hastalar için geliştirilmiş zamana bağlı tedaviler, hızlı ve doğru tanının önemini giderek arttırmıştır. Nörolojik acillerin tam olarak değerlendirilmesi sıklıkla tanı ve tedavi açısından gelişmiş merkezlere transferi gerektirebilir. Tanı ve/veya tedavideki gecikmeler olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu yüzden tanı koymada standardizasyon oldukça önemlidir.

           Akut iskemik inmenin hızlı tanı ve tedavisinde zaman faktörü hayati öneme sahiptir. Son yıllarda akut iskemik inmenin erken döneminde trombolitik tedavi ve intraarteriyel yeni girişimsel uygulamalar sayesinde ölüm ve sakatlık oranlarında anlamlı düşüşler sağlanmıştır. Ancak hastaların büyük bir kısmı tanı ve tedavide yaşanan gecikmelerden dolayı bu şansa sahip olamamaktadır. Hastane öncesi dönemdeki gecikmeler inme belirti ve bulgularının hasta veya hasta yakınları tarafından tanınamamasına, hastaneye transport şekline ve ilk tedavinin niteliğine bağlıdır. Hastane içi gecikmenin nedenleri ise tıbbi değerlendirme ve görüntülemede gecikme, tromboliz uygulama konusunda kararsızlık gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle akut inme bakımı için hastane öncesi acil hizmeti verenler, acil servis ekibi ve inme bakım uzmanlarının birbirleri ile irtibatlı çalışması hızlı ve doğru tedavinin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Böylece inme hastalarına erken ve doğru müdahale, hastaların mortalitesi, morbiditesi ve yaşam kalitesini olumlu düzeyde etkileyeceği gibi hastalığa ve onun komplikasyonlarına yönelik maliyetleri de önemli oranda azaltacaktır.

            Çalışma grubunun ana amaçlarından biri halkın ve vakaya giden 112 ekiplerinin inmeyi tanıma ve inme tedavisini yapabilecek merkezlere hastanın transportunu sağlama konusunda eğitimler düzenlemek, hastanelere ulaşan vakalara da en uygun tedaviyi en kısa sürede uygulayabilmek için kurumlarda inme timlerinin oluşması hatta inme ünite veya merkezlerinin kurulması için çalışmalarda bulunmaktır. Bu inme ekiplerinin içinde Acil Tıp Uzmanlarının olmazsa olmaz gerekliliğini derneklere ve kanun koyuculara anlatmaktır. Ayrıca Nöroloji ve Girişimsel Radyoloji gibi klinikler ile temasları artırıp birlikte çalışma kültürünü oluşturmaya çalışmaktır. Nörolojik aciller konusunda ülkemiz acil hekimlerine güncel yaklaşımı anlatmak, bu konuda ilgisi olan acil uzmanları ile beraber literatüre katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek, güncel kılavuzların ışığında kurslar ve paneller düzenlemek ve kurumlara örnek oluşturabilecek algoritmalar oluşturabilmek, acil servislerde trombolitik ve nörogirişimsel uygulamaları yurt içinde ve yurt dışında takip etmek diğer görevlerimizdir.

ETKİNLİKLER
  • 3. Uluslararası ve 13. Akademik Geriatri Kongresi
  • USG Kursu  Kayseri
  • Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu
  • Acilde Kış Zirvesi
  • ATUDER 2020 Fotoğraf Yarışması
  • 6th International Emergency & Cardiac Care Symposium
  • 16. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 7.Intercontinental Emergency Medicine ve 7. International Critical Care Congress
  • MENATOX 2020 İstanbul
YAZARLAR                      [Tüm Yazılar...]
AYIN MAKALESİ        [Tüm Makaleler...]


İLETİŞİM

Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19
06550 / Çankaya / ANKARA / TURKEY
info@atuder.org.tr

Tel: +90 312 4261214
Faks: +90 312 4261244

DERNEĞİMİZ

Derneğin Kurucuları
Derneğin Amaçları
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Acil Tıp Asistan Meclisi

KURSLAR

USG Kursu
İKYD Kursu
EKG

YAYINLARIMIZ

Eurasian Journal of Emergency Medicine (EAJEM)
Journal of Emergency Medicine Case Reports

ÜYELİK

Üyelik Koşulları
Üyelik Formu

 
 
 
 LookUs & Online Makale