Anasayfa | İletişim | Site Haritası | Arama
  
   
 

Acil Tıp Çözüm Komisyonu

Türkiye’ de acil servislerde çalışan ATU, ATA ve acil servis çalışanlarının,

 1. Döner sermaye ödemeleri,
 2. Nöbet ve çalışma saatleri düzenlemeleri,
 3. Yetki, sorumluluk ve sicil amirliği,
 4. Yönerge, yönetmelik haklar değişiklikler,
 5. Uzmanlık sonrası eğitim ve personel eğitimleri (hemşire, paramedik, asistan) konularında yaşadıkları, sorunlar ve çözüm önerilerini dinleyecek,


Gerekli gördüğü durumlarda ilgili hastanenin Başhekimi, hastane yöneticisi, Acil servis sorumlusuyla birebir, yüz yüze temasa geçecek bir komisyon kuruldu.

ACİL TIP ÇÖZÜM KOMİSYONU çalışmalarına başlamıştır.

Kısaca ACİL TIP UZMANLIĞI ve ACİL TIP İŞLEYİŞİYLE ilgili tüm özlük hakları, talep ve istekleri gündeme alacak bu komisyon için bölgesel temsilcilikler oluşturulmuştur.

ACİL TIP ÇÖZÜM KOMİSYONU’ na ulaşmak için dernek sekreterimize ulaşmanız yeterlidir.

Acil Tıp Uzmanlarının problemlerini, taleplerini ve önerilerini değerlendirme komisyonu

Dr. Behçet Al
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD,
E-mail: behcetal@gmail.com
Telefon: 0533 810 76 90
 

Yetki alanımız:

 

 1. Türkiye’de herhangi bir yerde çalışan Acil Tıp Uzmanlarının meslekleri ve çalışma yerleri ile ilgili problemlerini tespit etmek,
 2. Toplanan veya kayıt edilen problemleri en kısa zamanda grupta bulunanlara mail ile veya telefonla bildirmek,
 3. Grup kendi içinde çözebileceği kadar problemi çözmeye çalışır; çözemediği kısımları ATUDER Yönetim Kuruluna bildirir,
 4. İstek ve talepler kayıt altına aldıktan sonra, altı ayda bir ATUDER Yönetim Kuruluna rapor halinde ayrıca bildirir, 

Kayıtların toplanma şekli:

 

 

 1. http://www.atuder.org.tr/ de yeni bir sayfa açılacak,
 2. Bu sayfada komisyonda bulunanların mobil telefon numaraları ve mail adresleri bulunacak,
 3. Sayfada bir “şikâyet” yeri olacak,
 4. Şikâyet sahipleri şikâyetlerini kendileri için ayrılan yere şikâyetlerini, taleplerini, önerilerini, açık adreslerini, mail adreslerini ve telefon numaralarını yazacaklar,
 5. Bu sayfa her gün komisyon tarafından takip edilecek,

Talep ve şikâyetlerin takibi

 

 

 1. Şikâyet kutucuğuna düşen şikâyetler en kısa zamanda (24 saat) değerlendirmeye alınacak,
 2. Müşteki ile telefon, mail, face, twitter vb aracılığı ile bağlantıya geçilecek,
 3. Gerekli durumlarda kişinin çalıştığı kurumun yöneticileri ile de görüşebilecek,
 4. Kurul kayda değer bulmadığı şikâyetleri değerlendirmeye almayabilir. Ancak bunun nedenini müştekiye iletmelidir.

 

ETKİNLİKLER
 • 2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri ( Erzurum )
 • 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
 • Ortopedik Aciller Kursu Ankara
 • Acil Tıp Okulu (ATOK) Temel EKG Kursu İstanbul
 • Acil Tıp Okulu (ATOK) EKG Kursu Adana
 • Acil Yoğun Bakım Kursu İstanbul 2
 • Pediatrik Aciller Sempzoyumu
 • 2. International Emergency Medicine & Family Medicine Sympozium
 • The First South East European Congress Of Emergency And Disaster Medicine
 • 6. International Emergency Medicine Symposium
 • Point of Care Ultrasound Course  Egypt
 • 3. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumu
 • Acilin Şarkısı 2018 yarışması
 • 5. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu
 • 12 th European Congress of Emergency Medicine - Glasgow 2018
YAZARLAR                      [Tüm Yazılar...]
İLETİŞİM

Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19
06550 / Çankaya / ANKARA / TURKEY

Tel: +90 312 4261214
Faks: +90 312 4261244

DERNEĞİMİZ

Derneğin Kurucuları
Derneğin Amaçları
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Acil Tıp Asistan Meclisi

KURSLAR

USG Kursu
İKYD Kursu
EKG

YAYINLARIMIZ

Eurasian Journal of Emergency Medicine (EAJEM)
Journal of Emergency Medicine Case Reports

ÜYELİK

Üyelik Koşulları
Üyelik Formu

 
 
 
 LookUs & Online Makale