Anasayfa | İletişim | Site Haritası | Arama
  
   
 

Tebliğ Komisyonu

 
 1. Behçet AL (Gaziantep Ünv Tıp Fak Acil Tıp),


2009 yılında camiamızdan çok sayıda hocamızın katkıları ile hazırlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” yürürlüğe girmiş ve ilk defa acil servis hizmetlerine resmi bir elbise giydirilmişti. Bu yönetmelik elimizi güçlendirdi; ancak aşağıda dile getireceğimiz çok sayıda nedenlerden dolayı hâlihazırdaki tebliğ acil servis çalışanlarına dar gelmeye başladı.

 1. 2009 yılından bu yana Acil Tıp hizmetleri hızla ilerledi.
 2. Biz çok geliştik ve büyüdük.
 3. İlgi alanlarımız genişledi,
 4. Baktığımız hasta sayısı arttı,
 5. Bölümlerle olan iletişimimizde hem yoğunluk arttı, hem de beraberinde sıkıntılar arttı.
 6. Siyasi erkin ve idari birimlerin acil servis hizmetlerine olan bakış açılarında değişiklikler oldu,
 7. Toplumun acil sağlık hizmetleri konusunda beklentileri değişti.
 8. Amerika gibi Acil Tıp ta gelişmiş ülkelerde Acil Tıp alt branşları konuşulmaya başlandı.
 9. Türkiye’nin hemen her tarafına tayin olan Acil Tıp Uzmanları bilmediğimiz problemleri yerinde görmeye başladı.
 10. Acil tıp uzman sayısının artmasıyla çalışma ve nöbet sistemlerinde bir takım farklı uygulamalar ortaya çıktı.
 11.  Komşu ülkelerin Acil Tıp konusunda Türkiye’den talepleri ve beklentileri arttı.


Ve bunlar gibi birçok nedenlerden dolayı:

 1. Hem ülkemizde hem de yurt dışında hukuki olarak daha güçlü olmak,
 2. Kişilik ve sosyal haklarımızı daha çok genişletmek,
 3. Bölümler ve idari birimlerle daha az sıkıntı yaşamak,
 4. İlgi ve yetki alanlarımızı daha da netleştirmek,
 5. Aldığımız riske ve yoğun çalışmamıza karşılık daha uygun ücretler almak,
 6. Türkiye’deki sağlık hizmetlerindeki yerimizi ve konumumuzu daha güçlü kılmak
 7. Topluma Acil Tıp hizmetlerini daha kaliteli sunmak için


ATUDER olarak 2009 yılındaki tebliğde revizyon önerisinde bulunmaya karar,

Bu amaçla:

 1. Konu ile doğrudan ilgilenecek bir komisyon kurulması,
 2. ATUDER sayfasında konu ile ilgili olarak yeni bir sayfa açılması,
 3. Acil Tıpta çalışan herkesten destek istenmesi,
 4. Tebliğdeki maddelerde isteyen herkesin uygun revizyon dileklerini tartışabilmesi ve bu sayfada dile getirebilmesi,
 5.  Bu tartışmaların yaklaşık iki ay sürmesi,
 6. Yetkili komisyon tüm tartışmaları, dilek ve temennileri değerlendirmesi ve en geç bir ay içinde taslağa son şeklini verip tekrar Acil Tıp çalışanlarının görüşlerine sunması,
 7. Burada istenen uygun değişikliklere en son şeklinin yetkili komisyonla beraber ATUDER Yönetim Kurulu tarafından verilmesi hedeflenmiştir.


ATUDER Yönetim Kurulu Tebliğin son halini sağlık bakanına veya bakanlık bürokratlarına sunup beklentilerimizi dile getirecektir.

Tebliğde revizyona giderken:

 1. Makul, karşılanabilir istekler olmalı,
 2.  Haklı haklarımızı isterken başkalarının haklarını gasp etmemeli,
 3. Uzun vadede işlerimizin daha rahat yürümesi için geniş perspektifte olmalı,


Tartışmalarda başkalarının taleplerini beğenmesek bile, kırıcı olmadan gerekli saygının gösterilmesi gerekmektedir.

ETKİNLİKLER
 • Gastro Acilleri Kursu
 • Ortopedik Aciller Kursu
 • Mekanik Ventilasyon Eğitimi
 • AtölyEmda@te
 • Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu
 • Ortopedik Aciller Kursu
 • ​57. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu ( İKYD ) ELAZIĞ
 • ATUDER Hasta Şikayeti Yönetimi Ve Medikolegal Konsültasyon Sempozyumu
 • Total Diz Protez Kursu
 • Total Kalça Protez Kursu
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu SBÜ Haydarpaşa EAH ( Modül 1 )
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu SBÜ Haydarpaşa EAH ( Modül 2 )
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu Bezmialem Vakıf Üniversitesi ( Modül 1 )
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu Şişli Hamidiye Etfal ( Modül 2 )
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu Şişli Hamidiye Etfal ( Modül 1 )
 • Makale Yazma ve Temel İstatistik Kursu Bezmialem Vakıf Üniversitesi ( Modül 2 )
 • 3. Uluslararası ve 13. Akademik Geriatri Kongresi
 • 6th International Emergency & Cardiac Care Symposium
 • Futbolda Hekimin Rolü
 • 26. Acil Tıp Bahar Sempozyumu VAN
YAZARLAR                      [Tüm Yazılar...]
AYIN MAKALESİ        [Tüm Makaleler...]
İLETİŞİM

Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No:26/19
06550 / Çankaya / ANKARA / TURKEY
info@atuder.org.tr

Tel: +90 312 4261214
Faks: +90 312 4261244

DERNEĞİMİZ

Derneğin Kurucuları
Derneğin Amaçları
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Dernek Tüzüğü
Acil Tıp Asistan Meclisi

KURSLAR

USG Kursu
İKYD Kursu
EKG

YAYINLARIMIZ

Eurasian Journal of Emergency Medicine (EAJEM)
Journal of Emergency Medicine Case Reports (JEMCR)
Eurasian Journal of Critical Care (Eurasian J Crit Care)
Eurasian Journal of Toxicology (Eurasian J Tox)

ÜYELİK

Üyelik Koşulları
Üyelik Formu

 
 
 
 LookUs & Online Makale