Sepsis ve Kritik Hasta Bakımında Sepsis Biyobelirteçleri

Konu: Sepsis ve Kritik Hasta Bakımında Sepsis Biyobelirteçleri

Konuşmacılar

Prof. Dr. Başar CANDER  "Sitokin Fırtınası ve Yönetimi" 

SBÜ Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Behçet AL " Sepsis'de kritik Hasta Takibi "

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D Başkanı

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Genel Sekreteri

 

Kayıt için www.atuder.online

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ