Nöbet geçiren hastaya yaklaşım

Ücretsiz Kayıt :  www.atuder.online

Moderatör : Doç. Dr. Ethem ACAR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp A.B.D

Konuşmacı : Dr. Öğrt. Üyesi Gülşah ÇIKRIKÇI, SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Konu: Nöbet geçiren hastaya yaklaşım

Tarih / Saat : 09 Şubat 2021 Salı TSİ : 20:00  KKTC: 19:00

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ