Acil Ortopedik Yaklaşım 3

Moderatör: Prof. Dr. Başar CANDER, SBÜ. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Konuşmacı : Prof. Dr. Mehmet OKUMUŞ, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Konu: Tendon Yaralanmalarına Yaklaşım

17 Şubat 2021  Saat: 12:15 - 13:30

Konuşmacı : Doç. Dr. Erdinç ACAR, Ankara Şehir Hastanesi Ortopedi Kliniği

Konu: El yaralanmalarına Yaklaşım

17 Mart 2021 Saat: 12:15 - 13:30

Konuşmacı : Doç. Dr. Abuzer COŞKUN, SBÜ. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Konu: Ayak ve Diz Yaralanmalarına Yaklaşım

14 Nisan 2021 Saat: 12:15 - 13:30

Ücretsiz Kayıt : www.esnekkal.online

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ