Acilde Malkpraktis

Ücretsiz Kayıt: www.atuder.online

Konu: Acilde Malpraktis

Tarih: 30.03.2021 Saat : 20:00 - 21:00

Prof. Dr. Başar CANDER, SBÜ. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, ATUDER Başkanı

Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D Başkanı, ATUDER Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Abdullah Osman KOÇAK, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D Öğretim Üyesi

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ