62. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu (İKYD)

 

Etkinlik Kuralları
  1. Acil Servis
  2. Kardiyoloji
  3. Aile Hekimliği
  4. İç Hastalıkları
  5. Göğüs Hastalıkları
  6. Enfeksiyon Hastalıkları
  7. Bölümlerinde çalışan “araştırma görevlisi hekimler” katılabilecektir.
  8. Katılımcı sayısı 24 kişi olarak belirlenmiştir.
 
Katılımın sağlanabilmesi amacıyla ülkemiz genelinde yer alan üniversite tıp fakültesi dekanlıkları ve eğitim-araştırma hastaneleri başhekimliklerine davet mektubu gönderilecek, aynı zamanda internet sitemiz ve sosyal medya hesabımızdan duyurular yapılacaktır.
Katılımcıların, herhangi bir üniversite/eğitim-araştırma hastanesi bünyesinde olan araştırma görevlisi hekim olma şartı vardır.
Katılımcıların araştırma görevlisi hekimliği eğitiminin herhangi bir yılında olması
Eğitim etkinliğine motivasyon mektubu ile katılıyor olmak (motivasyon mektubu katılımcılar tarafından yazılacaktır)
http://ikydsimulasyon.erdogan.edu.tr adresinden kayıt başvurusunda bulunmak
 
Programa katılmadan önce katılmak isteyenlerin başvurusu kabul edilmiş olması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen katılımcılara koordinatör tarafından ‘Kabul Mektubu’ e-posta yolu ile gönderilir. Eğitim seminerlerine ilişkin notlar ve katılım sertifikası program esnasında ve sonunda katılımcılara sunulacaktır. TÜBİTAK ve Koordinatörlük gerektiğinde makul prosedürler çerçevesinde; eğitim mekanını, zamanını ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 
Projede görev alan bütün iştirakçiler (koordinatör/yürütücü, eğitmen ve katılımcılar) TÜBİTAK tarafından öngörülen yükümlülükleri kabul ederler. Katılımcılar bütün eğitim programlarına, eğitim dışı sosyal ve kültürel etkinliklere katılmakla yükümlülerdir.
 
Katılımcıların yol ve konaklama masrafları proje bütçesinden desteklenecektir. Ödemeler TÜBİTAK tarafından tanımlanan ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
 
 
 
 
YAZARLAR


AYIN MAKALESİ