Denetim Kurulu

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Başkan
Prof. Dr. Latif Duran

Üye
Doç. Dr. Halil Kaya

Üye
Uzm. Dr. Fatih Emin Vişneci

 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Yedek Üye 
Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Demir

Yedek Üye 
Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa Çalık

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ